สายด่วน คุณณัฐ 

Mobile: 089-006-0018 (AIS)

การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนนั้น หากกล่าวว่าไม่เคารพกฎจราจร อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และทำให้เสียเวลาไปทำงาน กิจกรรมต่างๆ หรือไปธุระที่จำเป็น การเคารพกฏจราจรบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ ควรตระหนักให้มาก เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่ากฏของจราจรอย่างเดียวที่เป็นส่วนของผู้ขับขี่รถยนต์ การมีน้ำใจต่อผู้ใช้ด้วยกันก็ควรมีด้วย เพื่อความปลอยภัยในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน ตัวอย่างการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนที่ถูกต้อง มีดังนี้

1. การใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้อง ทุกวันนี้ยังมีผู้ใช้รถบางส่วนในการเปิดไฟฉุกเฉินแบบผิดอยู่ ๆ เลยมีวีดีโอมาแนะนำ


    

 

2. เว้นระยะการขับขี่ให้พอดี การเว้นระยะการขับขี่ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให­้เกิดปัญหารถติดหรืออุบัติเหตุ และการแซงซ้ายได้ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหต­ุมากกว่าการแซงขวา เนื่องจากระยะการมองเห็นข้างหน้าของการแซง­ซ้ายไม่ชัดเจน 

 

3. เปิดไฟเลี้ยวเมื่อต้องการเลี้ยวรถ ก่อนถึงจุดหมาย หรือการเปลี่ยนเลน แซง หรือเคลื่อนรถออกโดยการให้สัญญาณไฟในระยะท­ี่เหมาะสมในการเปิดไฟเลี้ยว

 

4. หยุดให้คนข้ามถนน ให้ทาง การหยุดรถให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลาย ซึ่งปัจจุบันคนข้ามถนนตรงทางม้าลายต้องยอม­รับว่าจะข้ามถนนก็ต่อเมื่อรถผ่านไปหมดแล้ว­และหากข้ามถนนจะเป็นตัวประหลาดของสังคมและ­ถูกบีบแตรไล่

 


เพียงเท่านี้ผู้ใช้รถยนต์ก็ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดอย่างไม่คาดคิดได้


สายด่วน คุณณัฐ

บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด สาขา สุขสวัสดิ์

Position: ที่ปรึกษาการขาย

Mobile: 089-006-0018 (AIS) , 099-9787364 (true) คุณณัฐ

Email: selling@natcarsth.com